Welkom op de website www.renault-trucks-oils.com. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u dat u het charter “persoonsgegevens en cookies” (het “charter”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en zonder beperkingen of voorbehoud heeft aanvaard. Merk op dat er andere algemene voorwaarden en charters met betrekking tot persoonsgegevens en cookies van toepassing zijn op andere websites van de Groep Total. Wij raden u aan deze zorgvuldig te raadplegen.

Het doel van het charter is u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, en het beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

TLSP – SAS Huiles Berliet is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze verwerking vindt plaats volgens de toepasselijke wetgeving.

1. Doel en grondslag voor de verwerking van de verzamelde gegevens en bewaartermijn

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die de website aanbiedt en om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie, zult u ons waarschijnlijk een aantal persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, voornaam en uw professionele contactgegevens (website-adres, zakelijk telefoonnummer indien van toepassing).

U geeft ons toestemming om uw gegevens te verwerken. Deze informatie hebben wij nodig om uw verzoek te kunnen verwerken, want anders is dit niet mogelijk. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de eerder uitgevoerde verwerking(en), door te schrijven naar het volgende adres: dataprivacy@tlsp-trucks.com met het verzoek uw recht op toegang, overdraagbaarheid, rectificatie, bezwaar, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens uit te oefenen.

In onze online formulieren zijn de verplichte velden met een asterisk gemarkeerd. Als de verplichte vragen niet zijn beantwoord, kunnen wij u de gevraagde dienst(en) niet leveren.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden die hierboven of onder de inzamelingsformulieren zijn beschreven. Uw gegevens worden bewaard gedurende de verwerkingstijd die nodig is om de op onze site aangeboden diensten uit te voeren, en standaard gedurende 36 maanden vanaf het laatste commerciële contact.

2. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verwerkingsverantwoordelijke of aan bedrijven van de Groep Total, alsmede aan Sirocco, een onderaannemer van de onderneming TLSP – SAS Huiles Berliet, die deze website voor haar rekening beheert.

3. Gegevensoverdracht

Elke gegevensoverdracht naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte vindt plaats volgens de toepasselijke regelgeving en op zodanige wijze dat een adequate gegevensbescherming is gewaarborgd. Uw hier verzamelde gegevens worden niet beïnvloed door dergelijke overdrachten.

Om een adequate bescherming van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de Europese Economische Ruimte en die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de Groep Total buiten de Europese Economische Ruimte te waarborgen, zijn er Binding Corporate Rules (BCR, bindende bedrijfsvoorschriften) opgesteld.

Voor de overdracht van persoonsgegevens die niet onder de BCR vallen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, gelden andere maatregelen om een adequate gegevensbescherming te waarborgen.

Voor meer informatie over onze BCR, klik hier. Voor informatie over andere maatregelen die zijn genomen om een adequate gegevensbescherming te waarborgen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en met name om te voorkomen dat ze verkeerd worden weergegeven, beschadigd raken of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

5. Beheer van cookies

5.1. Principe

Een cookie is een bestand waarin informatie wordt opgeslagen over het gebruik via uw computer van de website https://www.renault-trucks-oils.com (bv. tijdsduur van de gebruikerssessie, navigatievoorkeuren). Een cookie is met name bedoeld om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken.

U kunt op elk moment de op uw computer geïnstalleerde “cookies” verwijderen, de registratie van nieuwe “cookies” verhinderen en een waarschuwing ontvangen voordat er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw navigatietool te configureren via de onderstaande instructies (“Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen”).

Wij wijzen u erop dat indien u een “cookie” verwijdert of indien u bezwaar maakt tegen de installatie van “cookies” op uw computer, sommige diensten van de website mogelijk niet correct zullen functioneren.

5.2. Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen

De cookies die op uw server kunnen worden geïnstalleerd wanneer u de website bezoekt, zijn cookies die uitsluitend tot doel hebben om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de door u gevraagde dienst (taalcookies, identificatiecookies …), of statistische cookies of andere cookies volgens de hieronder beschreven voorwaarden.

Wanneer uw toestemming vereist is voor het installeren van cookies, dan vragen wij u dit te doen door middel van de link “meer informatie”, die op de eerste pagina van de website verschijnt, waarbij opgemerkt dient te worden dat u ze automatisch accepteert als u uw bezoek op de website voortzet.

5.2.1. Hoe kunt u cookies verwijderen, gewaarschuwd worden voor de installatie van cookies en uw browser instellen?

Hoe verwijdert u “cookies” die al op uw computer geïnstalleerd zijn?

Navigatie met Firefox: Klik op “Instellingen”, “Opties”. Bij “Privacy en beveiliging”, “Aangepast”, “Cookies” en vink de niet gewenste cookies aan;

Navigatie met Google Chrome: Klik op “Google Chrome aanpassen en beheren”, kies “Instellingen”. Klik in “Privacy en beveiliging” op “Inhoudsinstellingen”, “Cookies en andere sitegegevens” en vink “Cookies van derden blokkeren” aan.

Navigatie met Safari: Klik op “Voorkeuren” en vervolgens op “Privacy” en selecteer een optie bij “Cookies en websitegegevens”: “Blokkeer alle cookies”, “Alleen toestaan van actieve website”, “Toestaan van websites die ik heb bezocht”.

6. Uw rechten / Contact

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht u te verzetten tegen marketingpraktijken onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving.

U kunt vragen om informatie over uw persoonsgegevens en u heeft het recht om richtlijnen vast te stellen over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren. U kunt ook om beperking van de verwerking vragen en om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met dataprivacy@tlsp-trucks.com.

Indien de gegeven antwoorden u niet bevallen, kunt u tot slot een klacht indienen in Frankrijk bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) via een speciale website, of in Nederland bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).