EEN VOLLEDIG SERVICEGAMMA VOOR OLIEANALYSES

DIAGOTRUCKS is een service voor de analyse van gebruikte olie gericht op de diagnose van de werking van het aandrijfsysteem (motoren, versnellingsbakken en assen) om storingen te voorkomen of de prestatie van de olie te controleren. Met DIAGOTRUCKS krijgt u een volledige en begrijpelijke analyse en kunt u uw mechanisch onderhoud anticiperen en doelgericht uitvoeren.

Voor fleetmanagers, werkplaatschefs en onderhoudsmonteurs is DIAGOTRUCKS de referentie voor de diagnose.

Een onmiddellijke en betrouwbare diagnose:

  • een ultramodern en hoogwaardig laboratorium, met ISO 9001 certificatie, garandeert een zorgvuldige en nauwkeurige analyse;
  • de diagnose is 48 tot 72 uur na de ontvangst van het oliemonster online of per e-mail beschikbaar;
  • de verkregen resultaten worden vergeleken met die van gelijkwaardige voertuigen, dankzij een internationale database met meer dan 7.000.000 analyses.
DIAGOTRUCKS

FOCUS OP DIAGO PRO

Met DIAGO PRO wordt u gewaarschuwd voor mogelijke afwijkingen van mechanische onderdelen die in de toekomst storingen kunnen veroorzaken.
In geval van een “rood” rapport met een waarschuwing, kunt u dankzij het CAPS-rapport (Customer Assisted Prognosis System) dat de diagnose completeert, de waarschijnlijke oorzaken en de mate van urgentie analyseren om preventief onderhoud te plannen. Zo vermijdt u het risico van een storing en de daarmee gepaard gaande kosten en blijft uw wagen optimaal beschikbaar.

DIAGOTRUCKS
DIAGOTRUCKS
Diagotrucks PRO

DIAGOTRUCKS PRO

Geautomatiseerd prognosesysteem voor de surveillance van een onderdeel/voertuig om de operationele kosten van het wagenpark beter te beheersen (vermindering van de onderhouds-, immobilisatie- en reparatiekosten) en uw wagenpark efficiënt te beheren.
De DIAGOTRUCKS PRO diagnostiek zorgt voor een verbetering van de levensduur en de betrouwbaarheid van uw materiaal en maakt een betere planning mogelijk.

Diagotrucks COOLANT

DIAGOTRUCKS COOLANT

Analysesysteem voor koelvloeistoffen
DIAGOTRUCKS COOLANT is een gedetailleerd analysesysteem voor koelvloeistoffen. Hierdoor kunnen de fysisch-chemische eigenschappen (temperatuurbescherming, anticorrosiewerking enz.) van de koelvloeistof worden gecontroleerd en wordt informatie verkregen over de aanwezige verontreinigingen.

Diagotrucks EXPERT

DIAGOTRUCKS EXPERT

Gedetailleerd olieanalysesysteem Aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Intensieve surveillance van de werking van het gebruikte smeermiddel en van de slijtage van de onderdelen.
  • Incidentele analyse en diagnose in specifieke gevallen (breuk, claim, expertise enz.).
  • Analyse van de juiste conformiteit van het smeermiddel.
Diagotrucks VISIO

DIAGOTRUCKS VISIO

Gedetailleerd olieanalysesysteem voor niet-verbrandingscomponenten (bijv. hydraulische circuits en versnellingsbakken). DIAGOTRUCKS VISIO biedt een microscopisch onderzoek van de deeltjes die in het smeermiddel aanwezig zijn om een goede monitoring van de evolutie van de gebruikte olie en het gesmeerde onderdeel te garanderen.

Aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Intensieve surveillance van de mechanische slijtage en van de werking en verontreiniging van smeermiddelen in hydraulische systemen en automatische transmissies.
  • Incidentele analyse en diagnose in specifieke gevallen (breuk, claim, expertise enz.).
  • Optimalisatie van de verversingsintervallen.