UITGEVER

De website https://www.renault-trucks-oils.com wordt uitgegeven door de onderneming Huiles Berliet, SAS met een kapitaal van 609.800 EURO, ingeschreven in het handels – en vennootschapsregister onder nummer 95752061200038, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te:

6 Av. Henri Germain

FR-69800 Saint-Priest

Tel: 04.37.54.29.33

Fax: 04.72.51.38.29

E-mail: contact@tlsp-trucks.com

De onderneming Huiles Berliet is btw-plichtig en heeft een individueel identificatienummer volgens artikel 286 ter van het Franse algemene belastingwetboek.

Het individuele identificatienummer is FR65957520612.

HOOFDREDACTEUR

De hoofdredacteur van de website https://www.renault-trucks-oils.com is Olivier Borghotti.

De uitgever van de website https://www.renault-trucks-oils.com is Olivier Borghotti.

HOST

De website https://www.renault-trucks-oils.com wordt gehost door de onderneming Sirocco, een communicatiebureau in Lyon, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te:

1 place du Griffon – 69001 Lyon

04 28 29 75 50

https://www.agence-sirocco.fr

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur van de website https://www.renault-trucks-oils.com, evenals de teksten, grafieken, beelden, geluiden en video’s die er deel van uitmaken, zijn eigendom van de onderneming Huiles Berliet of van haar partners. Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijk of volledig gebruik van deze website, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming Huiles Berliet of haar partners is strikt verboden en zou een inbreuk kunnen vormen in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

FRANSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING

Volgens de Franse wet op de gegevensbescherming (loi Informatique et Libertés) 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, heeft u het recht op bezwaar (art. 38), toegang (art. 39), rectificatie of verwijdering (art. 40) van gegevens die u betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Huiles Berliet.

Dit recht kan na overleg van een identiteitsbewijs worden uitgeoefend:

per post: Huiles Berliet 6 Av. Henri Germain, 69800 Saint-Priest, Frankrijk

per e-mail: dataprivacy@tlsp-trucks.com

Bij het gebruik van de website https://www.renault-trucks-oils.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de link waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website https://www.renault-trucks-oils.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Huiles Berliet verbindt zich er met name toe de vertrouwelijkheid van e-mailberichten die via elektronische post worden verzonden, te respecteren.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, die Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken tot uitvoering brengt.