français english italiano español svenskt
    

LOGISTIK: REAKTIVITET OCH NÄRHET AV EN PME
Renault Trucks Oils har ett reaktivt logistiskt verktyg och utför på så sätt att dess distributörer och kunder kan disponera sina produkter på bästa sätt. Det har en plattform för förvaring på 5 000 m2 med en permanent lagerhållning för varje typ. Renault Trucks Oils levererar alla produkter på kort tid. Först och främst, har företaget en flotta på 16 lastbilar med cisterner i sektioner för att garantera leveranser i partier i hela Frankrike (smörjmedel, kylvätskor och AdBlue®).SIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint