français english italiano español svenskt
    

värmeöverföring och skydd
SKYDDSPRODUKTER
De nya motoranläggningarna som har utvecklats av de olika tillverkarna är synonyma med en effektökning och en ökning av förbränningstemperaturen samt kylkretsarnas effekt. De kräver att man använder skyddsprodukter med en optimal kvalitet annars kan livslängden för kylsystemen ändras.
Renault Trucks Oils skapar kylvätskor med glykolbas och de kännetecknas av den organiska teknologi som garanterar ett optimalt motorskydd, dessutom inverkar det på temperaturmatrisen. Den specifika formuleringen möjliggör följande:
 • En besparing tack vare längre tömningsintervaller vilket är möjligt tack vare en längre produktlivslängd samtidigt som man undviker avlagringar och får en bättre värmeöverföring.
 • Ett fullständigt skydd av kretsen gör att du kan undvika korrosion, kavitation, kyla, kokning och garantera motorns avkylning.
 

SKYDDSPRODUKTER

PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Ultracooling Plus

Produit de protection Ultracooling Plus
 • Specifikationer för Renault Trucks 41-01-001/--S typ D (organisk vätska).
Kylvätska som är klar för användning för alla motorns kylkretsar och som skyddar mot frysning och korrosion.

 • Skydd -26°C.
 • Tömningsintervall: 3 år eller 400 000 km.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Ultracooling Plus -35°C

 • Specifikationer för Renault Trucks 41-01-001/--S typ D (organisk vätska).
Liquide de refroidissement prêt à l'emploi pour tous les circuits de refroidissement moteur protégeant contre le gel et la corrosion.

 • Skydd -35°C.
 • Tömningsintervall: 3 år eller 400 000 km.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Maxigel Plus

Produit de protection Maxigel Plus
 • Specifikationer för Renault Trucks 41-01-001/--S typ D (organisk vätska).
Koncentrerad frostvätska
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Vegacooling Plus

Produit de protection Vegacooling Plus
 • Typgodkänd Nissan L250
Kylvätska som är klar för användning och som baseras på mineraler.
Produkt utan nitrit och aminer som består av 50 % frostvätska och 50 % avjoniserat vatten.

 • Skydd -35°C.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Starcooling Plus

 • Exklusiv sammansättning för modellerna AE 500 – 520 och 560.
Kylvätska som är klar för användning

 • Skydd -35°C.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Novacooling Plus

 • Volvo G48
Kylvätska som är klar för användning blandad typ G48 som passar speciellt till kylkretsar i bilar/bussar, speciellt av märket Volvo.

 • Skydd -26°C.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
 
SIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
produktstudie
Productos relacionados
Smörjmedel
Smörjmedel biologiska
Smörjmedel Fuel Eco
Speciella smörjmedel
Skyddsprodukter
AdBlue®
Oljefilter
Smörjfetter
Optifuel Renault Trucks
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint