français english italiano español svenskt
    

mindre utsläpp av föroreningar
ADBLUE®
Under 20 år har Euro-normen som gäller minskade utsläpp av avgaser inte upphört att utvecklas. För att uppfylla kraven i normerna Euro 4 (2006) och Euro 6 (2009) som är avsedda att drastiskt minska utsläppen av kväveoxid (NOx), har de flesta tillverkare, som Renault Trucks, valt att tillämpa teknologin SCR (Selective Catalytic Reduction). Denna lösning består av ett pulvriseringssystem AdBlue® på avgaserna i katalysatorer för att omvandla kväveoxiden till kväve ((N2) och vatten (H2O).


AdBlue® Renault Trucks Oils, garanterar:
 • En produkt som är 100 % pålitlig när det gäller optimal kvalitet förutsatt att den förvaras i lämpliga förhållanden.
 • Trygghet och säkerhet vid påfyllningen av AdBlue®.
 

MATERIAL

PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Manuell rotationspump

 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Perfekt anpassat till utsläppet och behållaren AdBlue® Renault Trucks Oils.
 • Slang på 2 meter med speciell enhet för tanken AdBlue®.
 • Flöde 1 liter per 3 rotationer.
 • Garanti 2 år.
 • Skapad, testad och validerad av det tekniska teamet på Renault Trucks Oils.
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Elpump

 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Ny elpump 230 V/500 W med skydd IP44 med integrerad hastighetsvariator.
 • Speciell gummislang på 6 meter Elaflex med tefloninsida.
 • Distributionsspruta ZVA Elaflex med backventil för att undvika att vätskan flödar ut och blandas med bränslet. Maximalt flöde 35 liter/minut.
 • Nedsänkt stång av polypropylen (rostfritt stål 316 TI°).
 • Garanti 2 år.

FÖRPACKNINGAR

PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Tank på 10 liter

AdBlue bidon de 10 litres
 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Hällmunstycke som anpassats till öppningen Elaflex® på behållaren.
 • Lätt och hanterbar, nödvändigt vid behov.
 • 10 liter AdBlue® gör att man i snitt kan köra 600 km.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Tunna på 208 liter

 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Tunna av plast speciellt för AdBlue®.
 • Passar sig särskilt för användning på flera anläggningar.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
Container för
1 000 liter


 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Europeisk returticket för en gratis upphämtning av den tomma behållaren.
 • Metallspade med sockel PEHD.
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
PRODUKTER TYPGODKÄNNANDE BESKRIVNING
I partier

 • DIN 70070 och ISO 22241-2.
 • Tillämpning av förfarandet ISO 9001/14001.
 • En lastbilsflotta som använder AdBlue®..
> HÄMTA FIL MED SÄKERHETSDATA
> HÄMTA TEKNISK FIL
 
SIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
produktstudie
Productos relacionados
Smörjmedel
Smörjmedel biologiska
Smörjmedel Fuel Eco
Speciella smörjmedel
Skyddsprodukter
AdBlue®
Oljefilter
Smörjfetter
Optifuel Renault Trucks
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint