français english italiano español svenskt
    

URSPRUNGSPRODUKTER SOM HAR TESTATS OCH GODKÄNTS
Med en veritabel koncentration av expertis, har företaget Renault Trucks slagit samman kompetensen för två stora koncerner: Tillverkaren Renault Trucks och en stor aktör inom oljebranschen. Genom att förena kunnande med innovation, bygger dessa två ledande företag på kompetenser och kunnande hos företaget Renault Trucks Oils, innovativa produkter samt den mest avancerade tekniken.

Detta aktiva samarbete mellan forskningsinstitutioner och forskningscentra, kan Renault Trucks Oils erbjuda pålitliga produkter med hög prestanda som är perfekt anpassade till de olika delarna på tunga fordon och nyttofordon. De uppfyller de europeiska standarderna och de särskilda specifikationerna för Renault Trucks samt från andra tillverkare. Varje nyhet testas i laboratoriet på testbänken och därefter ute på vägar i extremt svåra förhållanden, för att garantera en maximal pålitlighet före användningen.


Renault Trucks approved parts

SIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint