français english italiano español svenskt
    

ETT EXEMPLARISKT KVALITETSTÄNKANDE

KVALITÉ
Kvalitetssystemet för Renault Trucks Oils uppfyller framför allt kundernas tillfredsställelse som är hjärtpunkten i företagsstrategin. Renault Trucks Oils fick sin ISO 9002-certifiering år 1995, därefter ISO 9001 version 2000 i juni 2003.

SÄKERHET
Säkerhetshanteringssystemet för Renault Trucks Oils bygger huvudsakligen på SIES-referensen (det internationella säkerhetssystemet) som gör att man kan begränsa riskerna som är koppladetill aktiviteterna.

MILJÖ
Renault Trucks Oils är del av ett pågående miljöinitiativ. Det har konkretiserats genom certifikatet SO 14001 i 2008 och innebär:
    • Återställning av anläggningen i Saint-Priest och dess överensstämmelse med lagar och bestämmelser som gäller hälsa, säkerhet och miljö.
    • Genomförandet av åtgärder för att spara på bland annat naturresurser (installation av solpaneler, värmepumpar, genomförande av återvinning, sortering av avfall och förebyggande av risker för föroreningar som genereras av processerna och aktiviteterna på anläggningen...).
    • Den ständiga användningen av smörjmedel som leder till bränslebesparingar ligger varmt om hjärtat på Renault Trucks Oils sedan mer än tio år. Mer än tre ton koldioxid per år och fordon sparas genom att använda smörjmedel av generation ECO 5 i hela drivlinan.
    • Presentationen av ett komplett sortiment biologiskt nedbrytbara smörjmedel som enligt typ och specialitet har den europeiska ekologiska märkningen.


Certifikatet : ISO 14001, ISO 9001, EcolabelSIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint