français english italiano español svenskt
    

ANVÄNDARE

Det finns en speciell RTO-produkt för varje användning

Proffs inom transport av varor och personer, leveransföretag, byggnad och offentliga arbeten, lantbruk, hantverkare eller kollektiv: Med Renault Truks Oils får du en enda partner för en fullständig serie lösningar för underhåll på hög nivå som perfekt passar dina specifika behov !

Renault Trucks Oils, är ett fullständigt sortiment lösningar för underhåll som garanterar den högsta prestandanivån för dina fordon enligt tillverkarens specifikationer. Den gör även att du kan spara för att rationalisera underhållsarbetet, längre tömningsintervaller leder till en mindre förbrukning av bränsle, vilket samtidigt leder till minskade koldioxidutsläpp.SIMULADOR DE AHORRO
Diagorenault
Renault Trucks Oils har nästan en nästan hundraårig expertis inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av ursprungliga oljor, industriella smörjmedel, driftvätskor och fetter hjälp samt kylvätskor, oljefilter och AdBlue®. Internationellt erkänt, tar företaget Renault Trucks Oils tillvara på industriella medel och mänskliga resurser för att skapa innovativa serier med en bra bränsleekonomi, som ger ett gott skydd mot slitage och minskade utsläpp av föroreningar för alla tunga fordon och nyttofordon.
version française | english version | versión en español | versione italiana | svensk version
© 2011 Renault Trucks Oils - Imprint